Νέα View All

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Ράχη, 16/8/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρου 5 & άρθρου 11 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ –…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4-2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2019 (Κατανομής Αξιωμάτων) Στην Ράχη, σήμερα  8 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8η βραδυνή,…

Ανερχόμενες Εκδηλώσεις View All

Copyright (c) 2021 - Ta Patria