ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

«ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2019

(Κατανομής Αξιωμάτων)

Στην Ράχη, σήμερα  8 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8η βραδυνή, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ράχης Πιερίας «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ», συνήλθαν σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, Δημητρίου Γ. Ντούρου, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ/κού Συμβουλίου του παραπάνω Συλλόγου, που προήλθαν από τις εκλογές της 24-2-2019, για να συζητήσουν και αποφασίσουν στο παρακάτω θέμα :

   ΘΕΜΑ : «Κατανομή αξιωμάτων».

   Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ήσαν όλοι παρόντες, ο πλειοψηφίσας σύμβουλος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα, κάλεσε τα μέλη που θα επιθυμούσαν να θέσουν υποψηφιότητα για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Μετά την εισήγηση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και αφού οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν υποψηφιότητα, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία απ’ την οποία προέκυψε η παρακάτω κατανομή αξιωμάτων :

ΠρόεδροςΔημήτριος Γ. Ντούρος
ΑντιπρόεδροςΘεοδώρου ΔημήτριοςΥπεύθυνος Τμήματος Αιμοδοσίας-Θεάτρου
Γ. ΓραμματέαςΑπόστολος Γ.ΚαρακούσηςΥπεύθυνος Τμήματος Βιβλιοθήκης.
ΤαμίαςΗλίας ΚατσαμάγκαςΥπεύθυνος Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων-Εξοπλισμού.
ΜέλοςΕλένη Γ. ΚαρακούσηΥπεύθυνος Τμήματος Χορευτικού-Ιματιοθήκης-Εξοπλισμού.
ΜέλοςΝικόλαος Ε. ΜπίνιαςΥπεύθυνος Τμήματος Μουσικής.
ΜέλοςΑναστάσιος Β. ΚαρακούσηςΥπεύθυνος Σκηνικών-Ηχητικών-Φωτιστικών.
Εξελεγκτική ΕπιτροπήΑνδρέας Α. ΠάτσιοςΥπεύθυνος Συντήρησης Π. Κέντρου
Εξελεγκτική Επιτροπή Γεώργιος Α. ΚατσαμάγκαςΥπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικής-Ηχητικών.

Στην συνέχεια αποφασίζεται όπως ανατεθεί η εκπροσώπηση του Συλλόγου, ενώπιον των δικαστικών και εξωδικαστικών αρχών, Τραπεζών, Δημοσίων υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΙΚΑ, και των εν γένει συναλλαγών, στον Πρόεδρο αυτού Δημήτριο Γ. Ντούρο ή σε περίπτωση κωλύματός στον  Αντιπρόεδρο Δημήτριο Θεοδώρου.

Ορίζονται ως υπεύθυνοι για την διακίνηση του λογαριασμού που διατηρεί ο Σύλλογος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κατάστημα Κατερίνης με αριθμό : 373-296147-49 ή ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Ντούρος, ή ο Ταμίας του Συλλόγου Ηλίας Κατσαμάγκας.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από τις 8 Μαρτίου 2019 έως τις 7 Μαρτίου 2022.

Τέλος εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την γνωστοποίηση της συνθέσεως του Δ/κού Συμβουλίου στις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, στις τράπεζες που ο σύλλογος έχει λογαριασμό, και στην Δ.Ο.Υ Κατερίνης.

   Ακολούθως αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΟ ΤΑΜΙΑΣΤΑ ΜΕΛΗ
     
Δημήτριος Γ. ΝτούροςΔημήτριος ΘεοδώρουΑπόστολος ΚαρακούσηςΗλίας ΚατσαμάγκαςΕλένη Γ. Καρακούση, Νικόλαος Ε. Μπίνιας,
Αναστάσιος Β. Καρακούσης
Εξελεγκτική Επιτροπή  Ανδρέας Πάτσιος,   Γεώργιος Α.Κατσαμάγκας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Για το Δ/κό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Γ. Ντούρος