Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4-2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2019 (Κατανομής Αξιωμάτων) Στην Ράχη, σήμερα  8 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8η βραδυνή, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ράχης Πιερίας «ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ», συνήλθαν σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, Δημητρίου Γ. Ντούρου, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ/κού Συμβουλίου[…]

Copyright (c) 2021 - Ta Patria