Πολιτιστικός Σύλλος Ράχης “Τα Πάτρια”

Ράχη, Ν. Πιερίας, ΤΚ 60100

Τηλ. 2351098498